Iki-Turso on kokeelliseen ääniteatteriin ja arkaaiseen runolauluun erikoistunut esiintyvä ryhmä. Alkunsa Iki-Turso sai Kalevalan 150-vuotisjuhlavuonna 1999. Silloin kansanmusiikin tutkija ja muusikko, professori Heikki Laitinen kokosi ryhmän runolauluun ja ääni-improvisaatioon perehtyneitä muusikoita syventymään muinaiseen laulukulttuuriin. Muusikot tuottivat Suomen Kulttuurirahaston myöntämän suuren apurahan turvin 14 erilaista Runolaulun jäljillä -konserttia Suomen Kansallisteatterin Omapohjaan. He lauloivat kalevalaista epiikkaa ja lyriikkaa sooloina, pieninä ryhminä sekä koko ryhmän voimin höystäen konsertit tarinoilla. Esityksissään ryhmä herätti henkiin myös harvoin kuultua tekstin improvisointia muun muassa kilpalaulun muodossa. Jokaisen konserttipäivän jälkeen laulettiin myös yhdessä yleisön kanssa runolauluklubeilla.


Tästä Runolaulu 99 -suurhankkeesta ja hankkeen työryhmästä muotoutui esiintyvä lauluryhmä Ääniteatteri Iki-Turso. Projektin jälkeen Iki-Turso on kiertänyt Suomea ja maailmaa konsertoimassa ja luennoimassa runolaulusta sekä tehnyt kokeellisia ääniteatteriesityksiä yhdessä sekä erikseen. Iki-Turso on vuosien varrella esiintynyt mm. Sommelo-festivaaleilla Kuhmossa ja Vienan Karjalan Haikolassa sekä Helsingissä Seurasaari Soi! -festivaaleilla. Ryhmän yksi olennainen esiintymisen muoto on alusta lähtien ollut ääni-improvisaatio, jonka tarkoituksena on laajentaa ihmisäänen ilmaisua, mutta myös kehittää muusikoita kokonaisvaltaisina esiintyjinä. Tästä runolaulun suurhankkeesta ja Iki-Turson syntymisestä on kulunut 20 vuotta ja ryhmä haluaa juhlistaa yhteistä taivalta ja samalla uudistaa ja tuoda elävää runolauluperinnettä suuren yleisön tietoisuuteen, edistää runolaulun asemaa ja löytää runolaululle uusia ystäviä ja harrastajia.


Iki-Turson muodostavat FT Heikki Laitinen, MuM Eila Hartikainen, MuM Taito Hoffrén, MuT Maari Kallberg, MuT Ilona Korhonen, MuT Anna-Kaisa Liedes, MuT Outi Pulkkinen ja FM Juha Valkeapää.


Kaikille työryhmän jäsenille Iki-Turso oli käänteentekevä muusikon uran kehityksen ja sen suunnan kannalta. Huomattavaa on, että ryhmän jäsenistä neljä on suorittanut taiteellisen tohtorintutkinnon ja viides on paraikaa tohtorikoulutettavana Sibelius-Akatemiassa. Iki-Turso -projektin jälkeen, aiheenaan runolaulu ja äänitaide, joista jälkimmäinen muodostui toiseksi johtavaksi teemaksi Iki-Turson työskentelyssä.